| 5 minuty

Ośrodek CRICOTEKA

Cricoteka to oczekiwana od lat stała ekspozycja twórczości artysty. Tego typu obiekty charakteryzują się szczególnymi wymogami w zakresie klimatu panującego wewnątrz. Zarówno Projektant jak i Wykonawca – w tym przypadku Area Term – muszą dopełnić należytej staranności przy wykonywaniu instalcji. Obiekt jest bardzo charakterystyczny, dlatego jest dla nas bardzo ważną inwestycją. Projekt został nagrodzony za ambitną próbę zbudowania przestrzeni publicznej będącą jednocześnie sceną i widownią – miejscem nieustannego spektaklu. W budowli czytelne są inspiracje koncepcjami Tadeusza Kantora, szczególnie ideą ambalażu i sztuki konfliktu, spięcia, łamania stereotypów i prowadzenia niecodziennymi zdarzeniami form i teści. Praca tworzy potrzebny w tej częsci Krakowa wyraźny akcent przestrzenny, formę w sposób zdecydowany budującą nową panoramę Podgórza. Respektuje kontekst miejsca traktując obiekt jako kantorowski „rekwizyt” odpowiadający duchowi i skali tej postindustrialnej dzielnicy miasta. Uwolnienie terenu działki i nietypowa dyspozycja funkcji stwarza nowe wartości ekspozycji walorów miejsca, a rozwiązania materiałowe podkreślają istotę artystycznego zamysłu. Nasza firma odpowiada za wykonanie wentylacji, klimatyzacji opartej na wodzie lodowej oraz instalacji oddymiania. 

Zakres prac:

  • instalacja wentylacji mechanicznej
  • instalacja klimatyzacji